KHATECH EDUCATION SEO / SEM / PPC / Content Marketing ĐÀO TẠO MARKETING ONLINE TẠI NHA TRANG

Social Marketing

5 bước để làm Social Marketing mạnh mẽ và hiệu quả

Phương tiện truyền thông xã hội là một nền tảng truyền thông rộng lớn, hấp dẫn và mạnh mẽ. Ngày nay, mọi người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để trao đổi ý tưởng, biết nơi để ăn hoặc cửa hàng, hoặc tiếp cận với thế giới để tìm hiểu về những nơi

Continue reading

8 lời khuyên cho Social Media Marketing hiệu quả

Tất cả chúng ta đã và đang đọc các bài viết nói về tầm quan trọng của hình thức Marketing thông qua social media. Tôi đã nói chuyện với những người thành công để tìm hiểu thực tế của việc sử dụng social media cho doanh nghiệp và nhận được lời khuyên của họ về cách tốt

Continue reading

Bạn cần những gì ? Đừng ngại gọi cho Khatech

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy gọi chúng tôi nhé