Background Image
Max Brown

Max Brown

Founder & CEO

Max has serious attitude when it comes to creating and delivering outstanding digital experience

Bạn cần những gì ? Đừng ngại gọi cho Khatech

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy gọi chúng tôi nhé