Background Image

Trần Hòa An

Đối với một nhân viên IT, kiến thức không bao giờ là đủ, vì thế tôi đã chọn học một khóa Quản trị mạng MSCA tại Khatech, nhằm bổ sung kiến thức cho bản thân, và hoàn thiện những gì đã học cũng như  hoàn thành tốt hơn những công việc được giao. Sự chỉ bảo nhiệt tình của giáo viên  đã giúp tôi rất nhiều trong việc học và thực hành bài học.

Trần Hòa AnTrần Hòa An

Nhân viên IT

Bạn cần những gì ? Đừng ngại gọi cho Khatech

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy gọi chúng tôi nhé