Khóa học Google Analytics từ A - Z

Khóa học Google Analytics từ A – Z

Một khóa học giúp bạn phân tích số liệu website, nâng cao hiệu quả kinh doanh qua việc đo lường thông số kỹ thuật

  1. Giúp bạn hiểu rõ tâm lý khách hàng
  2. Biết khách hàng thích gì và quan tâm đến họ
  3. Tối ưu website để khách hàng cảm thấy thích thú
  4. Hiểu rõ khách hàng để dành chiến thắng
  5. Công cụ đo lường chính thống và MIỄN PHÍ

Bạn được học những gì ?

PPC MANAGEMENT

COMPETITIVE RESEARCH

CONTENT DEVELOPMENT

CONVERSION OPTIMIZATION

CONTENT MARKETING

SOCIAL ADVERTISING

E-MAIL MARKETING

REPUTATION MANAGEMENT

Testimonials and clients

Good words. Good people

SOME FACTS

SEO OF 374 WEBSITES

189 PPC CAMPAINGS

29 695 KEYWORDS ON THE TOP

529 786 VISITORS EVERY DAY

0
HAPPY CLIENTS

We worked many-many time and got perfect result!

0
years
IN BUSINESS

Work with us and get leadership!

0
PROJECT FINISHED

We worked many-many time and got perfect result! Work with us and getting leadership!

Send Your Request!